Inštalácia biliardu, pingpongu a stolného futbalu v kúpeľoch, Nimnica

Kúpeľní hostia v Nimnici si môžu skrátiť voľný čas hrou biliardu, stolného futbalu alebo pingpongu. Všetky tri zariadenia sme doviezli a profesionálne nainštalovali v priestore, ktorý si zákazník pripravil na herňu. Takto budú návštevníci kúpeľov mať alternatívu na program v prípade, že bude vonku napríklad pršať.