Prenájom prístrojov na firmenú akciu firmy DOKA Bratislava